Secretaria


Curs 2016-2017

Matriculació de l’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO de nova incorporació al centre.
Del 27 de juny a l'1 de juliol de 2016, de 9.00h a 13.00h.


Impresos matriculació d'ESO (2n a 4t). Nova incorporació:
00 Documentació
05 Quota ESO
01 Carta de compromís
06 Autorització SGDWEB
02 Fitxa de dades
07 Servei de menjador
03 Autorització sortides
08 Servei d'armariets
04 Autorització imatges
09 Permís sortida esbarjo 

10 Tria d'optatives


Matriculació de l’alumnat de Batxillerat. Alumnat del centre.
Del 27 de juny a l'1 de juliol de 2016,
de 9.00h a 13.00h.

2n de Batxillerat amb un màxim de dues matèries pendents de 1r de Batxillerat
    Dilluns 27 de juny: primer cognom començat per A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L
    Dimarts 28 de juny: primer cognom començat per M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z
  A continuació teniu els impresos de matriculació amb tota la informació i documents que cal omplir i portar.
Impresos matriculació de 2n de Batxillerat. Alumnat del centre:
00 Documentació
02 Fitxa de dades
05 Quota Batxillerat

1r de Batxillerat amb el Graduat d'ESO
    Dimecres 29 de juny: primer cognom començat per A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L
    Dijous 30 de juny: primer cognom començat per M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z
    Divendres 1 de juliol: Incidències

    A continuació teniu els impresos de matriculació amb tota la informació i documents que cal omplir i portar.

Impresos matriculació de 1r de Batxillerat. Alumnat del centre:
00 Documentació
05 Quota Batxillerat
01 Carta de compromís
06 Autorització SGDWEB
02 Fitxa de dades
07 Permís sortida esbarjo
03 Autorització sortides

04 Autorització imatges
Matriculació de l’alumnat de Batxillerat. Alumnat nou.
Del 5 de juliol al 12 de juliol de 2016,
de 9.00h a 13.00h.

1r de Batxillerat amb el Graduat d'ESO
    Dimarts 5 de juliol: primer cognom començat per A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M
    Dimecres 6 de juliol: primer cognom començat per N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z
2n de Batxillerat amb un màxim de dues matèries pendents de 1r de Batxillerat
    Dijous 7 de juliol: primer cognom començat per A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M
    Divendres 8 de juliol: primer cognom començat per N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z
    Dilluns 11 i dimarts 12 de juliol: Incidències

    A continuació teniu els impresos de matriculació amb tota la informació i documents que cal omplir i portar.

Impresos matriculació de 1r i 2n de Batxillerat. Alumnat nou:
00 Documentació
05 Quota Batxillerat
01 Carta de compromís
06 Autorització SGDWEB
02 Fitxa de dades
07 Permís sortida esbarjo
03 Autorització sortides

04 Autorització imatges
Matriculació de l’alumnat de 1r d’ESO de nova incorporació al centre. 

Impresos matriculació de 1r d'ESO:
00 Documentació
05 Quota ESO
01 Carta de compromís
06 Autorització SGDWEB
02 Fitxa de dades
07 Servei de menjador
03 Autorització sortides
08 Servei d'armariets
04 Autorització imatges
09 Pagament estada ESO (fotos 2015)


Horari de secretaria

      Horari habitual d'atenció al públic:
         de dilluns a divendres  de 9:00 h  a 13:00 hConvocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar. Curs 2016-2017

  • Es simplifica al màxim la documentació a presentar al sol·licitar els ajuts.
  • S’atorguen ajuts ordinaris de 3€ i també extraordinaris fins un màxim de 6€ per a les rendes més baixes.
  • Es pot sol.licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2015.
  • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol.licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes.
  • La taula de baremació, fixa 15 trams. L'ajut extraordinari de 6€ s'atorgarà als sol·licitants que obtinguin 15 punts generals i a aquells que obtinguin entre 14 i 11 punts generals (ambdós inclosos) més 4 punts complementaris, d’acord amb el que s’indica als punts 3 i 4 de l’annex 2.

Documents de suport

Les sol·licituds (es poden recollir  a l’institut  o per internet, www.edubcn.cat  juntament amb la documentació acreditativa, es presentaran a l’institut

Primer període:  del 6 al 17 de juny de 2016, ambdós inclosos

Normativa : DOGC Núm. 7127 – 25.5.2016 RESOLUCIÓ del Consorci d’Educació de Barcelona, per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2016-2017.


  

 Departament     Consorci d'Educació de Barcelona         xtec