Curs 2015 - 2016

LListat de llibres d'ESO i batxillerat

Horaris de tots els grups


Horaris de visites de les tutores i tutors de grup

Recordeu de demanar l'hora de visita per escrit o personalment.

Alumnes delegats i delegades de classe (en preparació)

Formularis de tutoria per a omplir i lliurar a la tutora o tutor:


Agenda de classe dels grups de 1r ESO.  Curs 2015 - 2016

                     
 Departament     Consorci d'Educació de Barcelona         xtec